verbouwing duinwetering noordwijk

Het voormalige politiekantoor in Noordwijk gaat veranderd worden naar een multifunctioneel gebouw. In dit gebouw krijgen verschillende maatschappelijke functies een plek. Ze delen samen de entree en ontvangst klanten. De gemeente heeft helgasnelarchitecten gevraagd het totale ontwerp voor haar rekening te nemen.

programma

werkomgeving en ontvangst klanten

locatie

duinwetering 101, noordwijk

opdrachtgever

gemeente noordwijk

oppervlakte

3.200 m2