verbouwing kazerne noordwijk

Helgasnelarchitecten is gevraagd om voor de bestaande brandweerkazerne aan de Duinwetering te Noordwijk een ontwerp te maken. In dit gebouw worden de brandweer en verschillende gemeentelijk diensten gehuisvest. Hierbij zijn functionaliteit en medegebruik belangrijke thema’s. We gaan het gebouw en de buitenruimte aanpassen zodat er een fijne plek ontstaat voor de brandweer en gemeentelijke diensten samen.

programma

brandweerkazerne en gemeentelijke diensten

locatie

duinwetering 102, Noordwijk

opdrachtgever

gemeente Noordwijk

oppervlakte

770 m2