Workshops

Helgasnelarchitecten heeft een speciale methode ontwikkeld om gebruikers te betrekken bij het ontwerpproces. Middels workshops worden de gebruikers uitgedaagd mee te denken bij het opstellen van het programma van eisen en te dromen over hun nieuwe omgeving. Dit zorgt voor draagvlak in de organisatie, de mensen hebben immers zelf meegedacht en ontworpen aan het ontwerp.

In 5 sessies gaan we intensief met elkaar aan het werk. We nemen ruim de tijd voor eventuele angsten en vragen. We dagen elkaar uit het vergezicht te zien. We maken samen de structuur, wat de basis is voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Dit alles onder begeleiding van ons als architect. Dit heeft als voordeel dat er meteen een ruimtelijke vertaling gemaakt wordt naar beeld en sfeer.

Prijsvragen leerlingen

Helgasnelarchitecten heeft een grote ervaring op het gebied van onderwijsgebouwen. Tijdens het ontwerpen betrekken we de docenten bij het proces. In workshops wordt de structuur van het ontwerp vastgelegd. De leerlingen worden middels een prijsvraag bij het ontwerp betrokken. Zo hebben we voor het Antoniuscollege het buitenmeubilair als prijsvraag uitgeschreven. De winnares kreeg niet alleen een prijs maar mocht ook bij ons op het architectenbureau haar concept uitleggen aan een team van ontwerpers, die dit concept dan weer verder uitwerkten. Nu zijn we met de praktijkschool in overleg om te onderzoeken of de houten buitenmeubels als praktijkopdracht uitgevoerd kunnen worden door de leerlingen. Dan is het echt hun project!