Zorgen voor een lichte toekomst

De samenleving verandert razendsnel. We zijn mondiger en verwachten meer dan ooit. Nieuwe, slimme technologie, denk aan de opkomst van smartphones, apps en sociale media, biedt mogelijkheden die er nooit zijn geweest. Daarmee kunnen we steeds meer zelf regelen, los van tijd en plaats. Deze omslag in de samenleving vraagt om een nieuwe omgeving voor wonen, werken en leren. Naast deze nieuwe uitdagingen hebben we ook meer behoefte aan vertrouwdheid en geborgenheid. Immers mensen moeten zich ook thuis kunnen voelen en van een plek kunnen houden.

Nieuwe woonomgeving

In de zorg is veel veranderd, de gebouwde omgeving verandert daar in mee. Wat 20 jaar geleden als normaal werd gezien is nu onacceptabel. De bewoner wil geen patiënt meer zijn. De zorgleverancier is geen instituut meer.
Juist voor mensen die in hun woonomgeving extra zorg nodig hebben is het belangrijk dat alle zintuigen aandacht krijgen. Wat voor een geluid maakt een ruimte? Hoe ruikt de entree? Welk licht valt er op de tafel in de woonkamer? Dit vraagt om een nieuwe plek waarin de mens centraal staat.

Nieuwe werkomgeving

De wereld verandert dus de omgeving waarin we werken verandert mee. De maatschappij vraagt nu een heel andere werkomgeving dan vroeger. In de huidige kantooromgeving is de techniek en ICT zo mobiel dat we niet meer “vastzitten” aan de tafel waarop de telefoon en computer staat. Dit biedt de mogelijkheid tot meer flexibiliteit en andere soorten werkplekken. Dit past ook bij de verandering binnen veel organisaties om over te gaan naar een meer open werkwijze met meer interactie. Hierin moeten de verschillende activiteiten vormgegeven worden in plaats van een gang te maken met daaraan standaard kantoren. Zo ontstaan er informele overlegplekken en individuele concentratiewerkplekken met ieder hun eigen identiteit.

Nieuwe leeromgeving

In veel scholen wordt er steeds vaker maatwerk voor de leerling aangeboden. Maar de onderwijsomgeving heeft nog steeds de klassikale vorm. Scholen zijn daarin aan het zoeken op welke wijze bestaande schoolgebouwen beter kunnen aansluiten op een mix van activiteiten. Vaak wordt er in een lokaal verschillende plekjes gemaakt en zitten leerlingen soms zelfs op de gang zelfstandig te werken. We beginnen het ontwerp door met het schoolteam de verschillende activiteiten te benoemen. Pas dan kunnen we een passende leeromgeving realiseren die past bij de school en de leerlingen. Zo wordt de leerling beter voorbereid op de wereld.