Zin

Met de start van haar bureau geeft Helga Snel (voormalig directielid/architect Jeanne Dekkers Architectuur)  op een nieuwe wijze vorm aan haar passie voor het bouwen. Met plezier worden problemen op elegante wijze opgelost. Niet alleen in het ontwerp maar ook op de bouwplaats wordt het enthousiasme voor het ontwerp doorgegeven. Op deze wijze weten we het proces soepel te laten verlopen.

Zinvol

De oorsprong van ons werk ligt erin onze passie en maatschappelijke idealen om te zetten in een architectuur. Dit geeft gebouwen identiteit. We werken aan iets nuttigs en iets moois, het is niet zomaar zinloos werk.

Zinnelijk

We mogen ons nooit laten verleiden tot één manier van kijken. Een ontwerp moet niet alleen goed functioneren maar ook durven sensueel te zijn. Hierdoor heeft elk gebouw haar eigen karakter en spreekt de mensen aan.

Ontzorgen

We zien onze taak als architect niet alleen als vormgever maar ook als degene die problemen oplost. We kunnen daarin het totaalproces verzorgen. Of het nu het opstellen van een programma van eisen, het detailleren of het begeleiden van het bouwproces.

We hebben als bureau een jarenlange ervaring, maar dat staat ons niet in de weg met vernieuwende ideeën te komen. Als architect zien we elke opgave met een frisse blik en stellen daarbij steeds de “waarom-vraag”. Dit met als doel vastgeroeste methoden opnieuw te bezien omdat er altijd een betere oplossing mogelijk is. Hierbij kan de inspiratie soms uit onverwachte hoek komen.

“Goede architectuur tilt mensen op en maakt ze heel even groter dan ze zijn”

cv-icon-01